Звернення учасників другого Українського Автомобільного Форуму

Другий Український Автомобільний Форум, організований за ініціативою представників автомобільного бізнесу за підтримки органів виконавчої влади всіх рівнів, об’єднав найбільших виробників автомобілів в Україні, що інвестували у створення виробничих потужностей обсягом 400 тис. легкових автомобілів в рік, представників глобальних світових автовиробників в Україні, міжнародних фінансових установ, компаній автовиробників та виробників і постачальників компонентів, автоімпортерів, логістичних компаній, аналітичних, юридичних та консалтингових груп.

Актуальні автомобільні новини в нашому Телеграм каналі

Форум продовжив серію публічних зустрічей та дискусій провідних компаній, що мають основною метою – формування ефективної промислово-інвестиційної політики щодо розвитку в Україні машинобудування, залучення до неї зовнішніх і внутрішніх інвестицій.

Ситуація в світовому автовиробництві зазнає суттєвих змін, змінилась парадигма розвитку українського автопрому. При цьому Україна ще має конкурентні переваги, які можуть бути привабливими для глобальних світових автовиробників. Але без системної державної політики в галузі та створення привабливого інвестиційного клімату із значними перевагами перед країнами сусідами Україна втратить унікальний шанс стати локомотивом розвитку інноваційних змін в європейському автомобілебудуванні.

Україні для реалізації промислового сценарію потрібно ефективне партнерство з транснаціональними компаніями, яке забезпечить роботою українські підприємства в глобальній системі поставок. Боротьба за таке партнерство в світі дуже жорстка, тому що переможець отримує не тільки великі грошові інвестиції, але і шанс на технологічний прорив своєї країни, який забезпечує підвищення рівня життя нації, розвиток суспільства та безпеку Держави.

Висловлюючи особливу тривогу щодо ситуації в національному автопромі і виходячи з прагнення не втратити останній шанс зберегти Україну у списку високотехнологічних країн з сильним потенціалом розвитку, учасники Форуму закликають Уряд країни, депутатів Верховної Ради не пізніше 2019 року:

1. Вдосконалити митно-податкову політику України, яка б передбачала:

1.1. Зниження сукупного податкового навантаження на виробничі підприємства;

1.2. Вдосконалення митного законодавства в частині діяльності спеціальних митних зон промислового типу;

1.3. Створення автомобільних кластерів;

1.4. Жорсткий контроль за виконанням вимог прийнятого Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» для обмеження ввезення і переміщення територією країни автомобілів з іноземною реєстрацією;

1.5. Підтримку на законодавчому рівні виробництва електромобілів та електротранспорту, а також розвитку зарядної інфраструктури.

2. Розробити та затвердити в першому півріччі 2019 року довгострокову загально державну промислову-економічну політику яка б передбачала:

2.1. Визначення на законодавчому рівні пріоритетних секторів промисловості, що мають особливе значення для вітчизняної економіки;

2.2. Прийняття Державної галузевої Програми розвитку автомобілебудування в Україні. Затвердити заходи до неї;

2.3. Створення привабливих інвестиційних умов, які кращі за умови країн сусідів в т.ч. в частині податкового навантаження, доступу до інфраструктури та відшкодуванню;

2.4. Удосконалення законодавства щодо діяльності індустріальних парків (прийняття у другому читанні і в цілому законопроектів реєстраційні №2554а-д та 2555а-д);

2.5. Впровадження соціальних програм запобігання трудової міграції населення за кордон, серед яких у тому числі:

2.5.1. Відновлення професійно-технічної освіти з підготовки кадрів для промисловості та підтримка дуальної освіти в вищих навчальних закладах.

2.5.2. Запровадження стимулів по створенню робочих місць в галузях з високою доданою вартістю.

3. Лібералізувати фінансово-кредитну політику та політику підтримки експорту в т.ч. передбачити в Державному Бюджеті України на 2019 рік видатки на фінансування діяльності Експертно-кредитного агентства.

4. Розпочати переговори з Єврокомісією щодо:

4.1. Дострокової лібералізації імпортних мит ЄС на автомобілі, що вироблені в Україні;

4.2. Вдосконалення та конкретизації умов визначення походження деталей та комплектуючих виробів, що використовуються при виробництві складної техніки;

4.3. Створення спільних пунктів пропуску на кордонах з ЄС та започаткування спеціальних дозволів на перетин кордону товарів, що використовуються для виробництва товарів та послуг по спільним контрактам українських та європейських компаній.

Враховуючи вищенаведене представники галузі пропонують наступний план заходів та перших кроків до 1 кварталу 2019 року:

1. Кабінету Міністрів України:

1.1. Прийняти Державну цільову Програму розвитку автомобілебудування в Україні та Перелік Заходів до неї.

1.2. Прийняти Державну Програму запобігання трудової міграції та Перелік Заходів до неї.

1.3. Схвалити перелік заходів по відновленню професійно-технічного освіти в Україні з підготовки спеціалістів для промислового виробництва.

1.4. Розробити проект Закону України «Щодо вдосконалення митно-податкової політики України в частині стимулювання розвитку високотехнологічних виробництв».

1.5. Розпочати переговори з Єврокомісією щодо вдосконалення та конкретизації умов визначення походження деталей та комплектуючих виробів, що використовуються при виробництві складної техніки;

2. Верховній Раді України:

2.1. Прийняти в першому читанні та в цілому Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні» та Проект Закону «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні» реєстраційні № 8159 та 8160.

2.2. Передбачити в Державному Бюджеті України на 2019 рік видатки на фінансування діяльності Експертно-кредитного агентства.

2.3. Прийняти у другому читанні і в цілому законопроектів реєстраційні №2554а-д та 2555а-д щодо діяльності індустріальних парків.

Back to top button