Громадські організації створили Антикризову раду і пропонують владі програму дій

Президент асоціації “Укравтопром” Михайло Резнік увійшов до складу Антикризової ради громадських організацій, створення якої було ініційоване Українським союзом промисловців і підприємців.

Представники УСПП та громадських об’єднань промисловців і підприємців звернулися до Президента України, прем’єр-міністра та голови Верховної Ради із закликом делегувати представників влади до участі у роботі Антикризової ради.

У вкрай складній соціально-економічній ситуації в Україні необхідно об’єднати зусилля влади та бізнесу для забезпечення економічного зростання, розвитку внутрішнього ринку, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників, а також недопущення подальшого спаду промислового виробництва, зростання безробіття і рівня цін.

Для вирішення сукупності проблем, що заважають активізувати зростання економіки України, та з метою покращення добробуту суспільства УСПП спільно з громадськими організаціями, галузевими асоціаціями, організаціями роботодавців, загалом близько 70 членів ради, напрацювали Антикризову програму дій влади і уряду, яку пропонують КМУ реалізувати спільними зусиллями.

Антикризова програма спільних дій влади і бізнесу містить вимоги, зокрема, щодо стабілізації грошово-кредитної політики НБУ – пропонується розробити та реалізувати програму з доступного кредитування реального сектору економіки державними та комерційними банками, зменшити частку обов’язкового продажу валютної виручки, збільшити строк розрахунків за операціями з експорту/імпорту тощо.

Підприємці зазначають, що докорінного доопрацювання потребує ухвалена наприкінці року податкова реформа, яка в основі своїй зберегла каральну модель, посилила значною мірою тиск на підприємців, роботодавців та пересічних громадян. Нагальним є модернізація податку на прибуток, реформа ПДВ.

Ділова спільнота наголошує на необхідності активізації співпраці з ЄС, а для цього потрібна Національна Програма адаптації економіки до умов вільної торгівлі з ЄС.

Антикризова програма містить вимоги і з розбудови промислової політики, комплексної підтримки та захисту національного товаровиробника за рахунок запровадження процесу імпортозаміщення та протекціонізму.

Підприємці наголошують – усі викладені у програмі ініціативи можуть бути ефективно реалізовані лише у тісній взаємодії влади з бізнесом, за умови відкритого і прозорого діалогу, відтак закликають представників влади долучатися до роботи Антикризової ради громадських організацій та втілення у життя її рішень.