Члени Асоціації

ДП “ДержавтотрансНДІпроект”

Діяльність ДП “ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ” від часу заснування до сьогодення спрямована на розвиток та вдосконалення наукової, технологічної та правової бази транспортного сектору економіки країни, із зосередженням на таких аспектах, як безпека, екологія, якість надання послуг, економічна ефективність та конкурентоспроможність транспорту, енергозбереження і впровадження альтернативних моторних палив тощо. Сьогодні інститут працює над створенням ефективної системи правового та технічного регулювання транспорту в умовах ринкових відносин, глобалізації ринків, інтеграції транспортної системи України та ЄС.

Діяльність ДП “ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ” від часу заснування до сьогодення спрямована на розвиток та вдосконалення наукової, технологічної та правової бази транспортного сектору економіки країни, із зосередженням на таких аспектах, як безпека, екологія, якість надання послуг, економічна ефективність та конкурентоспроможність транспорту, енергозбереження і впровадження альтернативних моторних палив тощо. Сьогодні інститут працює над створенням ефективної системи правового та технічного регулювання транспорту в умовах ринкових відносин, глобалізації ринків, інтеграції транспортної системи України та ЄС.

Підпишись на канал "УкрАвтопром"

За впроваджені науково-дослідні, технологічні й конструкторські розробки колектив інституту отримав понад 130 авторських свідоцтв та патентів, дипломів і медалей виставок. Колектив та співробітники інституту нагороджені державними нагородами України.

Інститут є головною організацією Мінінфраструктури України зі стандартизації. На його базі діє Секретаріат технічного комітету зі стандартизації ТК-80 «Дорожній транспорт» та підкомітету “Транспорт” з акредитації.

ДП “ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ”бере участь у роботі адміністративного комітету з автомобільного транспорту, а також Всесвітнього форуму з гармонізації правил щодо колісних транспортних засобів (КТЗ), які працюють у Женеві під егідою Комітету з внутрішнього транспорту ЄЕК ООН (робоча група WP.29), комітету міжнародної організації зі стандартизації ISO ТК-22 «Дорожній транспорт». Фахівці інституту працюють у робочих групах Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) та Організації економічного співробітництва і розвитку (OECР). Інститут уповноважений проводити експертизу щодо переобладнання КТЗ, проводити міжнародний технічний огляд і перевіряти придатність до експлуатації КТЗ міжнародних перевізників з наданням сертифікатів ЄКМТ та МСТО, досліджувати актуальність та обґрунтованість норм витрат палива, шин, акумуляторів.

Інститут є одним із засновників і колективним членом Транспортної академії України (ТАУ), Української газової асоціації та Асоціації автовиробників “Укравтопром”.

Основні напрямки діяльності:

  • виконання науково-дослідних робіт з проблем організації та вдосконалення вантажних і пасажирських перевезень;
  • дослідження енергетичних, економічних показників КТЗ та сертифікаційні випробування;
  • випробування та діагностика колісних транспортних засобів; сертифікація колісних транспортних засобів;
  • дослідження і вдосконалення технічного обслуговування та поточного ремонту рухомого складу;
  • розробка норм і нормативів щодо економічної діяльності автомобільного транспорту;
  • виконання науково-дослідних технологічних розробок з проблем охорони праці й безпеки руху;
  • виконання конструкторських розробок;
  • виконання інженерних випробувань для проектування і виконання комплексної проектно-кошторисної документації.

Ділові та творчі зв’язки поєднують ДП “ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ” зі спорідненими інститутами Польщі, Білорусі, Казахстану, компаніями, інститутами та фірмами Європи, Азії, Америки. ДП “ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ” спрямовує значні інвестиції у розвиток сучасної лабораторно-дослідницької бази. Вже сьогодні інститут оснащено комплексом обладнання від провідних світових виробників для випробовування автомобілів і двигунів на відповідність міжнародним екологічним нормам, вимогам з енергоефективності та безпечності конструкції, а також для визначення якості моторних палив тощо.

Власними силами ДП “ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ” розроблено унікальне дослідницьке обладнання, що не поступається кращим світовим аналогам: мікротунель для визначення частинок у ВГ; систему визначення масових викидів забруднюючих речовин автомобілями (СVS) із повнопотоковим тунелем; мікропроцесорні системи керування роликовим і моторним стендами; бортові вимірювальні комплекси; аналітичне обладнання; програмно-апаратний комплекс VPAS для автоматизації випробовування автомобілів і двигунів.

“ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ” було і залишається підприємством, діяльність якого має загальнодержавне стратегічне значення для забезпечення конкурентоспроможності, сталого збалансованого розвитку в сучасних умовах та ефективного функціонування транспортного сектору, а також суміжних галузей економіки України, зокрема, машинобудування, забезпечення належної якості транспортних послуг, захисту населення від техногенного впливу, небезпечних транспортних засобів, на засадах і відповідно до вимог міжнародних договорів України, з метою підвищення рівня життя та добробуту громадян.


Back to top button