Асоціація «Укравтопром» була створена в 1998 р. за ініціативи провідних підприємств і організацій автомобілебудівної промисловості України за підтримки Міністерства промислової політики з метою представлення їхніх інтересів при визначенні стратегії розвитку вітчизняного автомобілебудування, створенні нормативно-правової бази щодо державної підтримки та стимулювання цієї пріоритетної для економіки країни галузі.

Саме на 1997 р. припав пік падіння вітчизняного виробництва автотранспортних засобів, яке скоротилося у порівнянні з 1991 р. у 28 разів. Однією з причин стала недосконала митна політика, що призвела до заповнення автомобільного ринку відпрацьованою автотранспортною технікою, низька ціна якої зробила неконкурентоспроможною продукцію власного виробництва. Галузь не мала важелів стимулювання інвестицій для модернізації існуючих та створення нових потужностей по виробництву сучасних моделей автотранспортної техніки. За таких умов «Укравтопром» ініціював заходи щодо створення сприятливого клімату для залучення інвестицій для розвитку вітчизняних підприємств автомобілебудівної галузі, а також запровадження тарифного регулювання імпорту автотранспортних засобів з метою насичення внутрішнього автомобільного ринку новою технікою, переважно власного виробництва.

Отримавши законодавчу підтримку, автомобілебудівна галузь України змогла залучити до свого розвитку значні обсяги інвестицій та, починаючи з 2000 р., забезпечила стрімке зростання обсягів виробництва. За допомоги асоціації «Укравтопром» були підготовлені інвестиційні програми Львівського, Луцького автомобільних заводів, Кременчуцького автоскладального заводу, які станом на 1 січня 2005 р. було затверджено Кабінетом Міністрів України. При цьому підприємствами використовувалися інформаційно-аналітичні матеріали стосовно формування ринку автотранспортних засобів в Україні, що регулярно розробляються асоціацією «Укравтопром».

Крім того, розроблені та затверджені Міністерством промислової політики програми створення виробничих потужностей та робочих місць на ЗАТ «Єврокар» та «Бориспільський автозавод», ТОВ «КрАСЗ», херсонський «Анто-Рус» та інших, які дали підприємствам змогу завозити комплектуючі вироби під виробництво та складання автотранспортних засобів за нульовою митною ставкою. До реалізації цих проектів буде залучено 450 млн. дол. США вітчизняних та іноземних інвесторів. Таким чином, загальний обсяг інвестицій у галузь складе майже 700 млн. дол. США, а з урахуванням реінвестованого прибутку досягне рівня понад 1 млрд. дол. США.

У 2007 р. загальні обсяги виробництва автотранспортних засобів склали 403 тис. одиниць. З таким показником Україна ввійшла в десятку найбільших виробників Європи. При цьому відбулося якісне покращення продукції автомобілебудівної галузі. Більша частина автотранспортних засобів, які виготовляється в Україні, значною мірою відповідає світовим стандартам якості. Це було досягнуто завдяки тісному співробітництву з рядом всесвітньо відомих фірм і компаній по створенню автотранспортної техніки. Серед них: «Фольксваген», «Шкода», «Опель», «Шевроле», «Ісузу», «Хюндай», «ВАЗ», «Тата» тощо.

Цим досягненням сприяла також виставкова діяльність асоціації «Укравтопром» як організатора в Україні міжнародних автосалонів і автомобільних виставок. Враховуючи, що Асоціація є постійним членом Міжнародної організації автомобільних виробників OICA, ці виставки проводяться під егідою цієї впливової організації.

Згідно з рішенням засідання Кабінету Міністрів України (Протокол № 49 від 28.11.2007 р.) за значний вклад в розвиток автомобілебудівної промисловості Асоціація «Укравтопром» нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Подальша діяльність асоціації «Укравтопром» націлена на формування сприятливих умов діяльності галузі відповідно до стратегії, що викладена в Концепції розвитку автомобілебудівної промисловості та регулювання ринку автомобілів у період до 2015 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України 3 серпня 2006 року.

Завдяки цьому підвищується зацікавленість у ній представників провідних світових виробників автотранспорту, що сприяє поглибленню співробітництва з ними та залученню інвестицій в автомобільну промисловість України.

Асоціацією пропонується запровадження таких механізмів підтримки вітчизняного автомобілебудування, які стимулюватимуть вкладення інвестицій у розвиток галузі, освоєння виробництва сучасної автомобільної техніки з використанням новітніх технологій та в той же час не будуть суперечити вимогам СОТ.

Першочерговими в цьому плані мають стати рішучі дії по оновленню основних фондів підприємств автомобілебудування.

Зокрема, вони мають передбачити:

– відміну або зменшення податку на ту частину прибутку підприємства, яка направляється на оновлення, збільшення або створення нових основних фондів;

– введення прискореної амортизації основних фондів;

– збільшення частини амортизаційних відрахувань, які мають бути направлені на придбання основних фондів;

– внесення змін до Митного тарифу України, якими передбачити введення нульової ставки ввізного мита на обладнання, яке не виробляється в Україні та імпортується підприємствами для реалізації проектів будівництва, реконструкції, технічного переоснащення і модернізації виробництва.

Ці пропозиції у вигляді проектів нових законів України та проектів змін до діючого законодавства Асоціацією підготовлені.

Їх прийняття надасть автомобілевиробникам України змогу зберегти динаміку свого розвитку та прискорити випуск конкурентоспроможної продукції.

Необхідно також максимально використовувати можливості діючого законодавства в частині державної підтримки вільних економічних зон, зон пріоритетного розвитку, технологічних парків, депресивних регіонів.

Особливо гостро стоїть питання переоснащення, освоєння нової сучасної продукції та максимального завантаження наших автоагрегатних підприємств.

Такі заводи, як Херсонський “Електромаш”, Кременчуцький колісний, Харківський “Автрамат”, Конотопський “Мотордеталь”, Синельниківський ресорний та інші мають великі виробничі можливості та кадровий потенціал, проте відчувають потребу у притоці капіталу для своєї модернізації та освоєння сучасних автомобільних компонентів. Це дозволить автомобілевиробним підприємствам значно зменшити свою залежність від імпорту, забезпечити конкурентоспроможність техніки в ціновому плані та довести її відповідність критеріям товару українського походження не менш ніж до 75 % від загального обсягу виробництва.

Головна проблема цього питання – пошук шляхів зацікавленості автомобілевиробничих підприємств до вкладення інвестицій у розвиток автоагрегатних заводів із наступним розширенням використання їх продукції.

Механізм цього має бути опрацьований при розробці Державної цільової економічної програми розвитку автомобільної промисловості та регулювання ринку автомобілів у період до 2015 року, яка повинна включати окремий розділ щодо створення власної агрегатної бази.

Необхідно також передбачити вирішення інших проблемних питань та здійснення заходів щодо забезпечення сучасного технічного стану виробництва та конкурентоспроможності продукції вітчизняного автомобілебудування.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button