Діяльність

Місія: Працюємо заради  прогресу української автомобільної промисловості та України.

Асоціація автовиробників України “Укравтопром” (заснована в 1998 р.)

- це відкрите, добровільне об’єднання підприємств, засноване на засадах рівноправності, вільного волевиявлення і спільності інтересів своїх членів.

Метою діяльності Асоціації є координація господарської діяльності її учасників, без права втручання в їхню виробничу та комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень.

Предметом діяльності Асоціації є:

  • представництво та захист інтересів українських автовиробників в міжнародних і державних інституціях;
  • збір, аналіз, систематизація та розповсюдження інформації щодо автовиробництва як в Україні, так і в світі, серед членів асоціації, фахівців, експертів, управлінців;
  • популяризація досягнень українського автопрому в засобах масової інформації, серед української та міжнародної громадськості;
  • залучення інвестицій, створення умов для їх ефективного використання;
  • організація та участь у роботі міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів в Україні та за її межами;
  • сприяння розробці та впровадженню новітніх технологій;
  • організаційна, технічна, фінансово-економічна та правова експертиза програм і проектів;
  • вивчення ринків для розвитку зовнішньоекономічних зв’язків;
  • залучення потенційних партнерів серед українських та закордонних підприємств, організацій, фірм та встановлення прямих контактів між ними.